Varslinger og uønskede hendelser

Denne siden er under utvikling og oppdateres kontinuerlig.

Hvis du har opplevd noe negativt på våre arrangementer oppfordrer vi deg til å si i fra. De frivillige i KiV etterstreber å fange opp ting der og da, men det kan selvfølgelig skje at de går glipp av ting. Det er spesielt viktig å si i fra om personer eller grupper som ikke har oppført seg i tråd med vedtektene, Code of Conduct eller munch- og festreglementet vårt.

Hvem behandler varslingen?

1. Consent Crew

Normal saksgang er at Consent Crew behandler bekymringsmeldinger, varslinger og uønskede hendelser. Consent Crew har taushetsplikt og deler ikke saker med andre crew. Hvis noen i Consent Crew er involvert eller kjenner en av partene personlig, må de erklære seg inhabile. 

2. Lokalstyret

Lokalstyret kan i noen tilfeller overta varslingssaker hvis Consent Crew ber om det, eller ved kapasitetsproblemer. De samme rutinene for taushetsplikt og inhabilitet gjelder, og vil ikke bli delt med frivillige i crewene (utover lederne som sitter i lokalstyret).

3. Sentralstyret

I spesielle tilfeller kan varslingssaker gå rett til sentralstyret. De samme rutinene for taushetsplikt og inhabilitet gjelder, og vil ikke bli delt med noen i lokalstyret.

4. Midlertidig komité

I særskilte tilfeller der en eller flere i sentralstyret er involvert eller kjenner en av partene personlig kan det nedsettes en midlertidig komité for å behandle saken. De samme rutinene for taushetsplikt og inhabilitet gjelder, og vil ikke bli delt med sentralstyret, lokalstyret eller crewene.

Hva kan du varsle eller gi tilbakemelding om?

Du kan varsle om alt du opplever som negativt eller ubehagelig. Om du er usikker på om det regnes som et varsel, tilbakemelding eller bekymringsmelding kan du uansett si i fra til oss for veiledning og hjelp.

Under et KiV-arrangement

Vi oppfordrer på det sterkeste til å ta tak i hendelsen på arrangementet. Du vil alltid kunne få assistanse av den ansvarlige for arrangementet, samtykkevaktene eller Greeters. Om noen fra styret er tilstede kan de også kontaktes.

Uønskede situasjoner med medlemmer (fysisk) utenfor foreningens arrangementer

Hvis du har hatt en uønsket situasjon med et KiV-medlem utenfor våre arrangementer oppfordrer vi deg til å gi oss tilbakemelding. Foreningens medlemmer forplikter å følge retningslinjene våre som blant annet inkluderer å følge norsk lov og å overholde samtykke.

Uønskede meldinger fra medlemmer

Om du har mottatt en uønsket melding fra et KiV-medlem og opplever at vedkommende ikke gir seg etter at du har sagt i fra kan du melde dette til oss. Dette gjelder uønskede forespørsler, tilbud, bilder osv. 

Varslinger

Om du har opplevd noe som er negativt, ubehagelig eller som bryter med reglementet vårt har du mulighet til å sende inn en varsling. Denne sendes på e-post til varsling@kinkivinkel.no. Meldinger som sendes til FL-profilen vår vil bli videresendt til Consent Crew på e-post og slettes deretter fra FL av hensyn til personvern.

Bekymringsmeldinger

Har du observert noe du tror som ikke er greit? For eksempel en deltaker på munch som ser ukomfortabel ut, lek som virker ugrei eller lignende? Si aller helst i fra der og da til den som er ansvarlig for arrangementet, en samtykkevakt eller en Greeter slik at vi kan bistå og undersøke saken. Du kan også sende oss en e-post til varsling@kinkivinkel.no med “Bekymringsmelding” i emnefeltet. 

Anonyme varsler

Du har anledning til å varsle oss anonymt om du er usikker eller redd. Varslingen må fortsatt sendes til varsling@kinkivinkel.no. Om det skal opprettes en sak er det ikke mulig å være anonym for styret/Consent Crew i KiV. Du vil få anledning til å være anonym ovenfor den du varsler om, samt utenforstående.

Unntak

Rykter

Vi kan ikke ta avgjørelser basert på rykter. Dette vil heller ikke bli sett på som tilstrekkelig bevis i en faktisk varslingssak. Vi oppfordrer selvfølgelig til at folk skal snakke sammen, dele erfaringer osv, men rykter og sladder hører ikke hjemme i miljøet. 

Klage på vedtak

Anklagede har rett til å klage på avgjørelsen i vedtaket. Saken vil da bli behandlet på nytt av neste ledd i foreningen. Avgjørelsen i klagesaken er endelig.