Regler | Rules – Party

Ved å delta på fest samtykker du til å ha lest disse reglene og følge dem uten unntak. Reglene er alltid å finne øverst på arrangementsteksten på Fetlife og på kinkivinkel.no. Reglene finnes også på fysiske plakater i festlokalet.

Regler

§ 1 Samtykke

§ 1.1 Samtykke

Hvis du vil leke med noen så spør først. Vil du ydmyke noen, spør først. Vil du ta på noen? Spør. Binde? Slå? Bratte? Du skal med andre ord spørre før du gjør noe med andre. Du bør også ha følerne ute når du tolker svaret. Eksempler på svar som ikke er samtykke:

Kanskje. Nja. Vi får se. Nei. Vet ikke. Jeg er usikker.

Samtykket skal være klart og tydelig, og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis noen avviser deg, korrigerer deg underveis, bruker kodeord for å pause eller stoppe leken eller på annen måte kommuniserer sine grenser, skal du respektere dette.

Vi oppfordrer til bruk av FRIES-modellen:

  • Frivillig
  • Reversibelt
  • Informert
  • Engasjert
  • Spesifikt

§ 1.2 Kodeord

På KiV sine fester er kodeord i form av rødt og gult ufravikelige. Skulle du oppleve at kodingen ignoreres må du umiddelbart si i fra til arrangør eller samtykkevakt.

§ 1.3 Risiko

BDSM og kink vil alltid innebære en viss risiko for skade, grenseoverskridelser, dårlig kommunikasjon og misforståelser. Sørg for at du setter deg inn i risikoen ved leken som planlegges, uansett om du er bunn eller topp i leken.

§ 1.4 Fysisk berøring (i og utenfor lek)

Respekter andres intimsone. Det hjelper ikke at du “skulle jo bare”, eller at du liker å gi klemmer, eller en hånd på skulderen. Ingen fysisk kontakt uten samtykke.

§ 1.5 Dialog med andre

Dersom noen ikke vil snakke med deg; STOP. Finn deg noen andre som ønsker å ha den samtalen. Ingen dialog uten samtykke.

Dersom du blir bedt å droppe et samtaleemne; drop det. Ikke spør igjen. Det er ikke alle som vil prate om jobb eller personlivet sitt.

§ 2 Lek

Vis hensyn, det er andre i lokalet. Hvis leken din krever plass (f.eks floggere eller pisker), avklar dette med andre rundt deg. Rydd opp etter endt lek. Redskapene dine skal ryddes bort slik at andre kan bruke plassen. Du plikter også til å rydde/vaske opp eget søl.

Ved mulighet for å bruke private rom plikter man å la andre bruke rommet i løpet av kvelden. Rommet skal ikke låses, og kan kun disponeres etter avtale med arrangør.

§ 2.1 Å blande seg i andres lek

Det er lett å ødelegge for andre ved å blande seg i leken deres. Dette inkluderer kommentarer, å trenge seg på fysisk eller å spørre om å bli med. Hvis de ønsker å ha deg med vil du bli invitert. Om du har spurt på forhånd og får nei, aksepter dette. Ikke “bli med på leken” verbalt eller fysisk bare fordi andre rundt bordet har en morsom tone med den dominante eller submissive. Noen leker med mange ulike personer i sitt nettverk, det betyr ikke at vedkommende er fritt vilt for alle.

§ 2.2 Bruk av foreningens utstyr

Det er lov å benytte seg av foreningens utstyr på festen, men dette skal legges tilbake etter bruk. Vis aktsomhet ved bruk av utstyret. Ved å bruke utstyret samtykker du til å erstatte det hvis du ødelegger det.

§ 3 Foto- og videoforbud

Du kan selvfølgelig sende meldinger, men du kan ikke ta bilder eller video. Brudd på dette fører til umiddelbar utkastelse fra arrangementet. På utvalgte fester vil det være eget fotoområde med tydelige regler.

§ 4 Respekter andres behov for personvern

Ingen er nødt til å si navnet sitt, hva de jobber med, hva de studerer om de ikke vil. Det er lov å spørre om det meste, men du må akseptere at personen du snakker med ikke ønsker å svare på et spørsmål.

§ 5 Festens åpningstider

Respekter festens åpningstider. På utvalgte arrangementer kan det være et spesifikt tidsvindu der dørene er åpne. Om du kommer for sent har du ikke rett til å komme inn, eller få billetten refundert.

§ 6 Varsling og ansvar

§ 6.1 Varsling

Vi ber innstendig om at du varsler arrangør eller vakter hvis du ser noe du ikke tror er greit, eller opplever noe ubehagelig selv. Det meste kan løses der og da, og vi hjelper gjerne. Du kan alltid varsle oss på e-post til varsling@kinkivinkel.no.

§ 6.2 Arrangør, samtykkevakter og lokalet

Det vil alltid være én person som er ansvarlig for festen. Vedkommende bruker KiV Event Crew-nøkkelhalsbånd når de er på vakt og tilgjengelig. Hvis arrangør ikke har på seg nøkkelhalsbåndet skal de regnes som gjest på lik linje med andre, og har avklart dette med de andre vaktene på festen slik at det alltid er noen tilgjengelig. Arrangøren har alltid siste ord i uenigheter, utkastelser eller advarsler.

Det kan være samtykkevakter på festene, og disse vil i så fall bruke et KiV Event Crew-nøkkelhalsbånd. Nøkkelhalsbåndene brukes når samtykkevakten er på vakt og tilgjengelig.

Vi følger også lokalet/utestedets reglement. Ved spørsmål om beruselse har vekterne alltid siste ord.

§ 6.3 Tilgjengelighet

Hvis arrangør eller samtykkevakt ønsker å ta en pause eller holde på med lek selv skal nøkkelhalsbåndet med KiV Event Crew tas av. Dette har de alltid avklart med de andre ansvarlige i lokalet slik at det alltid er minst en arrangør eller samtykkevakt tilgjengelig for gjestene. De skal på lik linje med andre gjester ikke forstyrres under lek.

§ 7 Alkohol og rus

Vis måtehold med alkohol. Om du blir overstadig beruset vil du bli bedt om å dra. Det er ikke greit å være tydelig beruset, uavhengig om du har tenkt å leke eller ikke. Riktig rekkefølge? Lek, så fest. Ved gjentatte tilfeller med fyll vil du kunne bli nektet å komme på fest. Bruk av andre rusmidler er ikke tillatt. Dette gjelder også såkalte “soft drugs”.