Informasjon

Dette er en samleside med nyttig og viktig informasjon. Denne siden er under utvikling og oppdateres kontinuerlig. Ser du noe som mangler? Gi oss tilbakemelding!

Tips til nye

Reglement

Ved å delta på foreningens arrangementer samtykker du til å følge reglene for det aktuelle arrangementet. Som medlem forplikter du deg til å følge retningslinjene våre. Opplever du at andre har brutt reglementet vårt? Si i fra!

Hvem driver KiV?

Her er en oversikt over organisasjonsformen til KiV. Her vil det etterhvert komme grunnleggende informasjon om de ulike crewene som driver foreningen.

Varslinger og uønskede hendelser

Hvis du har opplevd noe negativt på våre arrangementer oppfordrer vi deg til å si i fra. De frivillige i KiV etterstreber å fange opp ting der og da, men det kan selvfølgelig skje at de går glipp av ting. Det er spesielt viktig å si i fra om personer eller grupper som ikke har oppført seg i tråd med vedtektene, Code of Conduct eller munch- og festreglementet vårt.